picolodia.com
needs your help!
we're searching for
translators for our
languages and further
languages...
more info
close

Lietošanas noteikumi


Ja Jus velaties picolodia.com bildes interneta ielikt, Jums ir jaievero sekojoši noteikumi:

  • Katrai bildei, ko Jus esat ielicis online, Jums jabut autortiesibam.
  • Ja Jus gribat fotografiju augšupieladet, kuru Jus neesat fotografejis, Jums jaludz autoram atlauju par fotografijas izplatišanu interneta. Vislabak rakstiski! Citiem vardiem sakot, fotografijas, kuras nav Jusu riciba, ir picolodia.com aizliegtas.
  • Katras fotografijas augšupieladešanas procesa tiek saglabats Jusu IP.
  • Jus esat pats par sevi atbildigs. Picolodia.com cenšas, noteikumu neieverošanu aktivi izsekot un noverst.
  • Picolodia.com drikst bez iemesla nosaukšanas Jusu bildes dzest (antisemitisks, rasistisks, pornografisks, autortiesibu parkapums, pastavošo likumu parkapums, treša tiesibu parkapums).
  • Augšupieladetas fotografijas, kuras ir Jusu ipašums, ir aizsargatas ar Jusu autortiesibam!
  • Lietošanas noteikumu parkapšanas gadijuma picoloadia.com lietotajam tiks liegta pieeja potalam! Parkapumu gadijuma mes paturam sev tiesibas noteikt tiesiskos pasakumus.